Zasady udziału w meczach LKS Czaniec od 10.10.2020 r.

W związku z panującym stanem epidemicznym na terenie Polski, oraz z objęciem całego kraju strefą żółtą od dnia 10.10.2020 r. przedstawiamy nowe zasady korzystania z obiektu LKS Czaniec podczas wszelkich zawodów sportowych, w których uczestniczyć będą kibice.

1. Zaleca się bezwzględne zachowanie dystansu co najmniej 2m od drugiej osoby podczas przebywania na terenie obiektu, w tym także podczas zajmowania miejsc na trybunach. Zasada ta nie dotyczy widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia, widza który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem niepełnosprawności, osób wspólnie zamieszkujących.

2. Od dnia 10.10.2020 r. do odwołania udział w wydarzeniach sportowych na terenie obiektu LKS Czaniec będzie dopuszczalny tylko i wyłącznie dla osób, które będą mieć na ustach maseczkę. Obowiązek ten będzie obowiązywał podczas całego trwania zawodów na naszym obiekcie zarówno przed jak i po zakończniu wydarzenia również. Osoby bez maski zasłaniającej usta nie zostaną wpuszone na obiekt.

3. Zaleca się dezynfekcję rąk przed i po wejściu na teren obiektu. Przy głównym wejściu będzie zamieszczone specjalne urządzenie, posiadające płyn dezynfekujący.

4. Zaleca się stosowanie etykiety kichania – przesłanianie ust łokciem.

5. Zaleca się unikania dotykania oczu i ust.

6. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia osób nieupoważnionych na teren budynku klubowego oraz szatni piłkarskich.

7. Kasa biletowa będzie funkcjonowała normalnie, jednak zaleca się zachowanie co najmniej 2m odstępu dla osób czekających w kolejce oraz zakrywanie ust maseczką ochronną.

8. Pamiętaj, jeśli źle się czujesz, masz objawy grypopodobne lub masz temperaturę powyżej 37 stopni, ZOSTAŃ W DOMU i nie narażaj innych!