Ludzie wybrali

W minioną niedzielę odbyły się wybory samorządowe w Polsce. Społeczeństwo oddawało swój głos na kandydatów na wójtów gmin, burmistrzów czy prezydentów miast, radnych gminnych, powiatowych, miejskich oraz na kandydatów do sejmików wojewódzkich. Z tej okazji Prezes LKS Czaniec wraz z zarządem pragną złożyć gratulację na ręce nowo wybranego wójta gminy Porąbka, Pana Pawła Zemanka, byłego zawodnika naszego klubu, oraz dla wszystkich nowowybranych radnych gminnych. Serdecznie gratulujemy także wszystkim, którym udało się dostać do rady powiatu bielskiego, a w szczególności Panu Andrzejowi Płonce oraz Pani Gabrieli Grabce-Grzechynia.