Decyzja dotycząca rozgrywek odłożona na później

W dniu 20.04.2020r. odbyła się wideokonferencja prezesa Śl. ZPN Henryka Kuli z prezesami Podokręgów Śl. ZPN. Tematem konferencji było zakończenie sezonu 2019/2020 oraz rozgrywki w sezonie 2020/2021.

Prezesi ustalili, że decyzja dotycząca sposobu kontynuowania lub zakończenia  rozgrywek, zostanie podjęta w późniejszym terminie. Jest ona bowiem uzależniona od ustaleń prezesów Wojewódzkich ZPNów, którzy uzgodnili, że ich  stanowisko odnośnie wszystkich rozgrywek prowadzonych w kraju  będzie takie samo, a zostanie ono przedstawione najpóźniej 11.05.2020r.

W kwestii rozgrywek sezonu 2020/2021 jest jeszcze za dużo niewiadomych, żeby można podjąć wiążące decyzje. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 oraz wydawanymi na jej podstawie rozporządzeniami Ministra Zdrowia, w chwili obecnej nie można prowadzić zajęć treningowych oraz rozgrywać meczów piłkarskich.

Śląski ZPN na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i jeżeli tylko  będziemy mogli wrócić na boiska, to decyzja o tym zostanie podjęta niezwłocznie. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na zapytanie prezesa Klubu Sportowego Polonia Niewiadom – Pani  Aleksandry Kolorz, potwierdziło, że badania lekarskie zawodników, które wygasły po 02.03.2020r. są ważne do 60 dni po zakończeniu stanu epidemii.

W chwili obecnej możemy tylko czekać oraz w miarę możliwości zostać w domu, po to aby w tym samym składzie jak najszybciej spotkać się na boisku.

#razem damy radę

#zostań w domu

Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej

(-) Henryk Kula

Źródło: http://slzpn.pl/slaski/zpn/aktualnosci/4135/komunikat-nr-6-prezesa-slaskiego-zwiazku-pilki-noznej