Absolutorium dla Zarządu LKS Czaniec

W miniony poniedziałek odbyło się Walne Zebranie Członków LKS Czaniec. Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie finansowe klubu za rok 2019. Zebrani członkowie jednogłośie udzielili zarządowi absolutorium i zagłosowali za przyjęciem przedstawionej uchwały. Ponadto zarząd przedstawił aktualną sytuację organizacyjno-sportową klubu oraz zaprezentował cele na najbliższe miesiące działalności.